Mersin ili sınırları içinde 5 Adet Betonarme Okulun Yapım İşi için Davet