Kilis ili sınırları içinde 6 Adet Betonarme Okul ve Eklentisi Yapım İşi için Davet