Ankara ili sınırları içerisinde 6 Okul ve eklentileri Yapımı İşi için Davet