2018/3 Sayılı 2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi Yayımlanmıştır.