2018/1 Sayılı Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) Genelgesi Yayımlanmıştır